เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ 4

กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ ๔ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีนางสุทิน  วะโรรส  ประธานกลุ่มทอผ้าไหมเป็นผู้คิดริเริ่ม โดยมีแรงบันดาลใจจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้ำพระหฤทัยสนับสนุนกลุ่มทอผ้าทั่วทุกภาค จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนำเส้นไหมมาทอ เริ่มการทอผ้าไหมด้วยกี่กระทบแบบโบราณ ลวดลายดั้งเดิมโดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เริ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกเมื่อปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้  

จากการสัมภาษณ์  นางสุทิน  วะโรรส   อายุ  ๗๒  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๖๕  หมู่ที่  ๔  ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กล่าวว่า  การทอผ้านั้นได้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษ  ปู่ ย่า  ตา  ยาย  ของเราโดยไม่ทราบว่าใครคือผู้ริเริ่มในการทอผ้า  แต่การทอผ้าในสมัยนั้นเป็นการทอแบบกี่โบราณ  การย้อมสีไหมด้วยการใช้เปลือกไม้  ส่วนการมัดลายนั้นก็มัดตามลายผ้าที่บรรพบุรุษได้เก็บหรือเอาไว้ให้ลูกหลาน  และยังกล่าวอีกว่าการทอผ้าสมัยนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงจาก สมัยโบราณมากจากที่เคยด้วยกี่โบราณก็มาทอแบบกี่กระตุกที่สามารถทอได้อย่าง รวดเร็วส่วนลายก็มีการประดิษฐ์ขึ้นเองบ้างโดยใช้จินตนาการและปรับปรุงให้สวย กว่าเดิม ส่วนการกรอไหมหรือการปั่นไหมนั้นก็จะใช้เครื่องในการช่วยเพื่อให้เร็วและทันใจต่อผู้ทอ

จากการสัมภาษณ์   การทอผ้าไหมหมู่บ้านคุ้มใต้นั้นได้มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  มีการทอแบบกี่โบราณ  แต่ ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้ทอผ้าไหม เป็นคนแรกรู้แต่เพียงว่าการทอผ้าไหมนั้นมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบันนี้

วันที่ : 28 กรกฎาคม 57   View : 1338