E-BOOK : เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญบั้งไฟ 61 ส่งจังหวัด   19 ก.ค. 61 13
แผนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว   11 ก.ค. 60 133
หลักเกณฑ์และใบสมัครโครงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีชุมชนคนพนมไพร 2559   29 ม.ค. 59 360
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล6คน ชิงชัยคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   18 ธ.ค. 58 391
รับสมัครฟุตบอล bj-arena league2015   21 ส.ค. 58 676
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราวหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร   4 ส.ค. 58 242
ปฏิทินท่องเทียวภาคอีสาน 2558   11 พ.ค. 58 619
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ร้อยเอ็ด   29 ม.ย. 58 306
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ   13 พ.ย. 57 4738
เอกสารเลื่อนระดับหัวหน้าฝ่าย6ไปหัวหน้าฝ่าย7   28 ก.ค. 57 415
หลักเกณฑ์การประกวดประเภทต่าง ๆ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี 2557   23 พ.ค. 57 1860
กำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร 2557   6 พ.ค. 57 499
ใบสมัครประกวดแข่งขันประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร 2557   6 พ.ค. 57 471
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลจำนวน 3 โครงการ   2 พ.ค. 57 461
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล   18 ม.ย. 57 341
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557   25 มี.ค. 57 471
ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอล 7 คน   24 มี.ค. 57 370
ใบสัครและระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลพนมไพรคัพ"ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557   21 ก.พ. 57 3133
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสง.รูปตัวยูถนนวัดใต้ หมู่ที่ 4   7 ก.พ. 57 381
ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาคุ้มสัมพันธ์ ประจำปี 2557   22 ม.ค. 57 579