เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรม การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลั... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 15)

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระราชินีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 41)

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระราชินีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 18)

กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระฃนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 42)

กิจกรรม แห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันอ... วันที่ 22 ก.ค. 62 (ดูู 77)

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62 ได้จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานกิจกรรมดังนี้... วันที่ 9 ก.ค. 62 (ดูู 103)

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62 ได้จัดงานเป็นที่เรียนร้อยแล้วจึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้... วันที่ 9 ก.ค. 62 (ดูู 39)

การตรวจรับรถบรรทุกขยะ และรถบรรทุุกน้ำ

การตรวจรับรถบรรทุกชยะ และรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลพนมไพร... วันที่ 25 มิ.ย. 62 (ดูู 42)

กิจกรรม การขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร

เนื่องด้วยนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร (นายทินกร พันธโคตร) ได้มีนโยบายไห้ทำการลอกคลองระบา... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 105)

กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งช... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 178)

งานบุญเผวด จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บรรจุเอางานบุญผะเหวดไว้ในคำขวัญ ของจังหวัดที่ว่า “11 ประตูเ... วันที่ 11 มี.ค. 62 (ดูู 106)

งานวัดเหนือเกล้าวราราม 62

ด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น ท่านนายกทินกร พันธโคตร กล่าวรายงาน เปิดงานวัดเห... วันที่ 11 มี.ค. 62 (ดูู 113)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได... วันที่ 24 ม.ค. 62 (ดูู 156)

กิจกรรมการตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมการตักบาตรประจำทุกปีใ... วันที่ 2 ม.ค. 62 (ดูู 152)

กิจกรรมวันที่ ๕ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ตามที่วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ... วันที่ 6 ธ.ค. 61 (ดูู 164)

กิจกรรม ลอยกระทง อำเภอพนมไพรประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับอำเภอพนมไพร เเละพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรได้กำหนดจ... วันที่ 27 พ.ย. 61 (ดูู 359)

กิจ กรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ วัดกลางอุดมเวทย์ ได้กำหนดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำป... วันที่ 25 ต.ค. 61 (ดูู 298)

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการจัดการทำบุญตักบาตร ณ หน้าหอประชุมอำเภอพนมไพร ... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 194)

กิจกรรม การทำความสะอาดวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี ๒๕๖๑ (สะอาดวัด สะอาดใจ)

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกร... วันที่ 11 ก.ย. 61 (ดูู 284)

กิจกรรม ฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพ... วันที่ 10 ก.ย. 61 (ดูู 215)