เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงช... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 86)

ภาพกิจกรรม ชุดปฎิบัติงานจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำ ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ&n... วันที่ 1 ก.ย. 63 (ดูู 402)

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 63

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร และอำเภอพนมไพรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางะเจ้าสิริก... วันที่ 17 ส.ค. 63 (ดูู 225)

กิจกรรม 28 ก.ค 2563

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร และ อำเภอพนมไพรได้จัดกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 285)

เทศบาลตำบลพนมไพร ออกสำรวจพื้นที่โคงการก่อสร้างและสำรวจถนนในเขตเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร นายไชยกร แซ่ต่าง รองนายกเทศบาลตำบลพนมไพ... วันที่ 23 ก.ค. 63 (ดูู 119)

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดตลาดชุมฃน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดตลาดชุมฃน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รายงานั้ป็นภาพกิจกร... วันที่ 13 ก.ค. 63 (ดูู 234)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง COVID ๒๐๑๙

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับแจ้งจากอำเภอพนมไพร ว่ากองบัญชาการป้องกัน และบรรเทา... วันที่ 12 มี.ค. 63 (ดูู 283)

การซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๕๖๓

เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ไม่เพียงพอ ไฟดับ หรือ... วันที่ 17 ม.ค. 63 (ดูู 162)

การตัดแต่งตนไม้ใหญ่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในชุมชน ปี ๒๕๖๓

การตัดตกแต่ง ตนไม้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากต้นไม้มีกิ่งตาย หรือกิ่งผุ จำเป็... วันที่ 17 ม.ค. 63 (ดูู 160)

การ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๓

ทางเทศบาลตำบลพนมไพรมีการเตรียมความพร้อม และติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็กในเขตเทศบาลตำบลพนม... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 184)

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 263)

การลงพื้นที่สำรวจภาษี ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลพนมไพรประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและ ... วันที่ 15 ม.ค. 63 (ดูู 150)

ลดให้ เลิกใช้ถุงพลาสติก ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ :: ลดไช้ เลิกไช้ถุง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นโอกาสที่ดี ... วันที่ 15 ม.ค. 63 (ดูู 141)

กิจกรรม การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลั... วันที่ 24 ก.ย. 62 (ดูู 302)

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระราชินีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 453)

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระราชินีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระร... วันที่ 13 ส.ค. 62 (ดูู 166)

กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระฃนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒... วันที่ 2 ส.ค. 62 (ดูู 361)

กิจกรรม แห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันอ... วันที่ 22 ก.ค. 62 (ดูู 573)

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62 ได้จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานกิจกรรมดังนี้... วันที่ 9 ก.ค. 62 (ดูู 605)

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62

กิจกรรม งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร 62 ได้จัดงานเป็นที่เรียนร้อยแล้วจึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้... วันที่ 9 ก.ค. 62 (ดูู 174)