เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
ตักบาตรเทโวโรหณะ ๖๐

ตามที่ วัดกลางอุดมเวทย์ ได้กำหนดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ปร... วันที่ 9 ต.ค. 60 (ดูู 38)

กิจกรรม โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการพยุงธรรม ค้ำไทยถวายองค์ราชินี

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ขัดทำโครงการประชารีัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้... วันที่ 8 ก.ย. 60 (ดูู 47)

กิจกรรม เคารพธงชาติ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วว... วันที่ 29 ส.ค. 60 (ดูู 24)

กิจกรรม ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร จึงได้จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอก... วันที่ 22 ส.ค. 60 (ดูู 49)

กิจกรรม แห่เทียนพรรษ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น  ... วันที่ 17 ก.ค. 60 (ดูู 57)

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพร และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพร จัดงานประเพ... วันที่ 4 ก.ค. 60 (ดูู 88)

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ด้านการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการสิ่... วันที่ 2 พ.ค. 60 (ดูู 60)

ภาพ กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

ดามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันท... วันที่ 24 ม.ย. 60 (ดูู 114)

ภาพกิจกรรมกีฬาคุ้มพนมไพรสัมพันธ์ 60

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์ &nb... วันที่ 24 ม.ย. 60 (ดูู 97)

กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งช... วันที่ 17 ม.ค. 60 (ดูู 155)

กิจกรรม โครงการร่วมเดินรณรงค์ลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการลดปริมาณขยะในเขตชุมชน ณ สนา... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 121)

ภาพ กิจกรรมการเต้นบาสโลป ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 115)

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนักพระพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 152)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลพนมไพร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลาห... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 104)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบ... วันที่ 18 ส.ค. 59 (ดูู 391)

ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้ทีการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ ในวันแรม ๑ คำ่ เด... วันที่ 1 ส.ค. 59 (ดูู 312)

ภาพกิจกรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเอพนมไพร

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ปร... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 313)

งานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทสบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนอำเภอพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญส... วันที่ 19 ม.ย. 59 (ดูู 307)

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ พนมไพรเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามทีี่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ คร... วันที่ 14 มี.ค. 59 (ดูู 328)

โครงการ วิธีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย เทศบาลตำบลพนมไพรเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงได้จัดโคร... วันที่ 1 มี.ค. 59 (ดูู 467)