เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
งานบุญเผวด จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บรรจุเอางานบุญผะเหวดไว้ในคำขวัญ ของจังหวัดที่ว่า “11 ประตูเ... วันที่ 11 มี.ค. 62 (ดูู 2)

งานวัดเหนือเกล้าวราราม 62

ด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น ท่านนายกทินกร พันธโคตร กล่าวรายงาน เปิดงานวัดเห... วันที่ 11 มี.ค. 62 (ดูู 1)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได... วันที่ 24 ม.ค. 62 (ดูู 17)

กิจกรรมการตักบาตรปีใหม่ ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมการตักบาตรประจำทุกปีใ... วันที่ 2 ม.ค. 62 (ดูู 33)

กิจกรรมวันที่ ๕ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ตามที่วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ... วันที่ 6 ธ.ค. 61 (ดูู 56)

กิจกรรม ลอยกระทง อำเภอพนมไพรประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับอำเภอพนมไพร เเละพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรได้กำหนดจ... วันที่ 27 พ.ย. 61 (ดูู 97)

กิจ กรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ วัดกลางอุดมเวทย์ ได้กำหนดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำป... วันที่ 25 ต.ค. 61 (ดูู 107)

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการจัดการทำบุญตักบาตร ณ หน้าหอประชุมอำเภอพนมไพร ... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 79)

กิจกรรม การทำความสะอาดวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี ๒๕๖๑ (สะอาดวัด สะอาดใจ)

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกร... วันที่ 11 ก.ย. 61 (ดูู 117)

กิจกรรม ฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพ... วันที่ 10 ก.ย. 61 (ดูู 94)

กิจกรรม ทำความสะอาดวัดคุ้มวราราม ( วัดสะอาด ใจบริสุทธิ์ ) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ... วันที่ 31 ส.ค. 61 (ดูู 93)

กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา วัดอัพวัน ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์และทำบุญเลี้ยงพระใ... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 104)

กิจกรรม อบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดอบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพ... วันที่ 22 ส.ค. 61 (ดูู 106)

กิจกรรม การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้กำหนดการฝึกอบรมนักศึ... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 106)

กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ตามที่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริก... วันที่ 15 ส.ค. 61 (ดูู 143)

กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑... วันที่ 1 ส.ค. 61 (ดูู 149)

กิจกรรม การแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันศุก... วันที่ 31 ก.ค. 61 (ดูู 94)

การต้อนรับพนักงานใหม่ นายสกลเดช ลาพานิช

การต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คนใหม่... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 70)

กิจกรรม การรณรงค์การป้องกันโรคใข้เลือดออก 61

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับ 6 หมู่บ้านรณรงค์โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อท... วันที่ 20 ก.ค. 61 (ดูู 92)

กิจกรรม การขุดลอกคลองถนนสายพนมไพร - ร้อยเอ็ด

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ขุดลอกคลองน้ำสายพนมไพร - ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยนาย... วันที่ 6 ก.ค. 61 (ดูู 80)