เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรคนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรที่ย้ายมาใหม่ขื่อ นายเพชรพง... วันที่ 27 ม.ค. 59 (ดูู 581)

วันเด็กแห่งชาติ 2559

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที... วันที่ 26 ม.ค. 59 (ดูู 256)

กีฬา อปท.พนมไพรสัมพพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรและองค์กหารส่วนตำบลโคกสว่าง ... วันที่ 25 ม.ค. 59 (ดูู 245)

โครการ ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ๒๕๕๘

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราช... วันที่ 25 ธ.ค. 58 (ดูู 399)

ตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๘

ประเพณีตักบาตรเทโวโรจนะ เทศบาลตำบลพนมไพร วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ประเพณีที่ชาวพุทธมาร่วมตักบาตรในวันออกพรรษา ไ... วันที่ 5 พ.ย. 58 (ดูู 264)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันปิยะมหาราช ข้าราชการ แม่บ้าน ประชาชน ร่วมพิะีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช &... วันที่ 5 พ.ย. 58 (ดูู 267)

โครงการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร

ตามมที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ แล... วันที่ 21 ต.ค. 58 (ดูู 280)

ปลูกผัก ปรับสภาพดิน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกพืชผ... วันที่ 24 ก.ย. 58 (ดูู 333)

ซ้อมแผน ทต.พนมไพร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 58

ซ้อมแผน ทต.พนมไพร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 58 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.... วันที่ 18 ก.ย. 58 (ดูู 271)

กิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อแม่ ๗ สิงหาคม 2558

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับแจ้งจากอำเภอพนมไพร ว่า รัฐบาลได้ขอพระบรม... วันที่ 24 ส.ค. 58 (ดูู 261)

กิจวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

ตามที่่อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ได้... วันที่ 18 ส.ค. 58 (ดูู 373)

โครงการแห่เทียนพรรษา 2558

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดให้จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ขึ้น... วันที่ 17 ส.ค. 58 (ดูู 519)

กิจกรรมวันเนา 2558

ตามที่เทศบาลตำบพนมไพร ได้กำหนดจัดโครงการวันเนาในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที... วันที่ 15 ก.ค. 58 (ดูู 190)

งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลพนมไพร 2558

งานประเพณีสงกรานต์ เป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จากอำนวจหน้... วันที่ 8 ก.ค. 58 (ดูู 411)

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวอิสาน เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าประเพณีนี้ &nb... วันที่ 7 ก.ค. 58 (ดูู 396)

รดน้ำขอพรนายอำเภอพนมไพร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายทินกร พันธโคตร พร้อมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าร่วมรดน้ำขอพรนายครรชิ... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 340)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายทินกร พันธโคตร นายกเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอ... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 203)

วันสตรีสากลอำเภอพนมไพร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลพนมไพร เข้ากิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ที่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร... วันที่ 22 มี.ค. 58 (ดูู 469)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลพนมไพร โดยนางมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเนื... วันที่ 19 มี.ค. 58 (ดูู 213)

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "เมืองแสนล้านช้างเกมส์" ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "เมืองแสนล้านช้างเกมส์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันท... วันที่ 18 ก.พ. 58 (ดูู 580)