เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งช... วันที่ 17 ม.ค. 60 (ดูู 449)

กิจกรรม โครงการร่วมเดินรณรงค์ลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการลดปริมาณขยะในเขตชุมชน ณ สนา... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 307)

ภาพ กิจกรรมการเต้นบาสโลป ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 276)

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนักพระพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม... วันที่ 27 ธ.ค. 59 (ดูู 404)

23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลพนมไพร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลาห... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 237)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบ... วันที่ 18 ส.ค. 59 (ดูู 782)

ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้ทีการแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ ในวันแรม ๑ คำ่ เด... วันที่ 1 ส.ค. 59 (ดูู 556)

ภาพกิจกรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเอพนมไพร

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ปร... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 613)

งานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทสบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนอำเภอพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญส... วันที่ 19 ม.ย. 59 (ดูู 526)

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ พนมไพรเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามทีี่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ คร... วันที่ 14 มี.ค. 59 (ดูู 562)

โครงการ วิธีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย เทศบาลตำบลพนมไพรเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงได้จัดโคร... วันที่ 1 มี.ค. 59 (ดูู 798)

ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรคนใหม่

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรที่ย้ายมาใหม่ขื่อ นายเพชรพง... วันที่ 27 ม.ค. 59 (ดูู 970)

วันเด็กแห่งชาติ 2559

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที... วันที่ 26 ม.ค. 59 (ดูู 483)

กีฬา อปท.พนมไพรสัมพพันธ์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรและองค์กหารส่วนตำบลโคกสว่าง ... วันที่ 25 ม.ค. 59 (ดูู 385)

โครการ ประเพณีลอยกระทง อำเภอพนมไพร ๒๕๕๘

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานราช... วันที่ 25 ธ.ค. 58 (ดูู 641)

ตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๘

ประเพณีตักบาตรเทโวโรจนะ เทศบาลตำบลพนมไพร วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ประเพณีที่ชาวพุทธมาร่วมตักบาตรในวันออกพรรษา ไ... วันที่ 5 พ.ย. 58 (ดูู 425)

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันปิยะมหาราช ข้าราชการ แม่บ้าน ประชาชน ร่วมพิะีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช &... วันที่ 5 พ.ย. 58 (ดูู 439)

โครงการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร

ตามมที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ แล... วันที่ 21 ต.ค. 58 (ดูู 423)

ปลูกผัก ปรับสภาพดิน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกพืชผ... วันที่ 24 ก.ย. 58 (ดูู 574)

ซ้อมแผน ทต.พนมไพร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 58

ซ้อมแผน ทต.พนมไพร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 58 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.... วันที่ 18 ก.ย. 58 (ดูู 442)