เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วัน เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 536)

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 ณ ส... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 357)

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 "เมืองร้อยเอ็ดเกมส์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธั... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 360)

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 191)

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ... วันที่ 21 พ.ย. 57 (ดูู 956)

เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2557

เมื่อวันที่ 23 ตค. 2557 นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิ... วันที่ 24 ต.ค. 57 (ดูู 214)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาปานกลาง ที่ดิน 17 ตค 57

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาปานกลาง ที่ดิน 17 ตค 57... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 176)

กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลพนมไพร นำโดยคุณทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมคณะผู้บริหาร สม... วันที่ 17 ต.ค. 57 (ดูู 356)

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร จัดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบป... วันที่ 28 ส.ค. 57 (ดูู 705)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร... วันที่ 20 ส.ค. 57 (ดูู 497)

งานคืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างสุข สงบ ไปด้วยกัน"

งานคืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างสุข สงบ ไปด้วยกัน" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ หอประ... วันที่ 20 ส.ค. 57 (ดูู 381)

โครงการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำโครงการรักษาความสะอาด ส... วันที่ 31 ก.ค. 57 (ดูู 873)

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนนทางหลวงแผ่นดิน

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 แขวงการทางจังหวัดยโสธร โดยมีคุณมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงการทางยโสธร ลงพื้นที่ประช... วันที่ 31 ก.ค. 57 (ดูู 404)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกลางอุดมเวทย์... วันที่ 21 ก.ค. 57 (ดูู 406)

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้า... วันที่ 21 ก.ค. 57 (ดูู 1335)

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลพนมไพรคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2557"

โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลพนมไพรคัพ ครั้งที่1 ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน 2557 ณ ... วันที่ 26 ม.ย. 57 (ดูู 1578)

โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลพนมไพร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เม... วันที่ 11 ม.ย. 57 (ดูู 603)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร... วันที่ 31 มี.ค. 57 (ดูู 380)

เทศกาลงานวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี 2557

การจัดงานเทศกาลวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธุ์ ถึงวันที่ 1 ... วันที่ 5 มี.ค. 57 (ดูู 675)

งานนมัสการองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557

งานนมัสการองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดกลางอุดมเวทย์... วันที่ 25 ก.พ. 57 (ดูู 900)