เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมซ้อมปั่นเพื่อแม่ ๗ สิงหาคม 2558

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้รับแจ้งจากอำเภอพนมไพร ว่า รัฐบาลได้ขอพระบรม... วันที่ 24 ส.ค. 58 (ดูู 412)

กิจวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

ตามที่่อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ได้... วันที่ 18 ส.ค. 58 (ดูู 602)

โครงการแห่เทียนพรรษา 2558

ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดให้จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ขึ้น... วันที่ 17 ส.ค. 58 (ดูู 739)

กิจกรรมวันเนา 2558

ตามที่เทศบาลตำบพนมไพร ได้กำหนดจัดโครงการวันเนาในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที... วันที่ 15 ก.ค. 58 (ดูู 278)

งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลพนมไพร 2558

งานประเพณีสงกรานต์ เป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จากอำนวจหน้... วันที่ 8 ก.ค. 58 (ดูู 639)

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวอิสาน เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าประเพณีนี้ &nb... วันที่ 7 ก.ค. 58 (ดูู 687)

รดน้ำขอพรนายอำเภอพนมไพร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายทินกร พันธโคตร พร้อมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าร่วมรดน้ำขอพรนายครรชิ... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 453)

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายทินกร พันธโคตร นายกเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอ... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 279)

วันสตรีสากลอำเภอพนมไพร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลพนมไพร เข้ากิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ที่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร... วันที่ 22 มี.ค. 58 (ดูู 682)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลพนมไพร โดยนางมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเนื... วันที่ 19 มี.ค. 58 (ดูู 293)

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "เมืองแสนล้านช้างเกมส์" ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "เมืองแสนล้านช้างเกมส์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันท... วันที่ 18 ก.พ. 58 (ดูู 756)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วัน เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 735)

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬา อปท.พนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 ณ ส... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 499)

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 "เมืองร้อยเอ็ดเกมส์" ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธั... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 496)

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร... วันที่ 11 ก.พ. 58 (ดูู 273)

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ... วันที่ 21 พ.ย. 57 (ดูู 1340)

เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2557

เมื่อวันที่ 23 ตค. 2557 นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมกิ... วันที่ 24 ต.ค. 57 (ดูู 301)

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาปานกลาง ที่ดิน 17 ตค 57

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาปานกลาง ที่ดิน 17 ตค 57... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 260)

กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เทศบาลตำบลพนมไพร นำโดยคุณทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมคณะผู้บริหาร สม... วันที่ 17 ต.ค. 57 (ดูู 522)

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร จัดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบป... วันที่ 28 ส.ค. 57 (ดูู 873)