เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จัดงานประเพณีลอยกระทง... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 346)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

คุณทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉ... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 425)