เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
การแข่งขันกีฬาพนมไพรสัมพันธ์ "มัธยมการอาชีพเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนมไพรสัมพันธ์ "มัธยมการอาชีพเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 ระหว่างวันท... วันที่ 25 ก.พ. 57 (ดูู 1477)

การแข่งขันกีฬาคุ้มสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลพนมไพร จัดการแข่งขันกีฬาคุ้มสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 มีชุมชนทั้ง 6 ช... วันที่ 2 ก.พ. 57 (ดูู 570)

กีฬา อปท. สัมพันธ์ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลพนมไพรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มก... วันที่ 24 ม.ค. 57 (ดูู 1887)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอน... วันที่ 23 ม.ค. 57 (ดูู 735)

มหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับชมรมแม่ค้าแผงลอย อำเภอพนมไพร จัดงานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย... วันที่ 20 ธ.ค. 56 (ดูู 728)

ตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 179)

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับหน่วยงานราชการ และชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จัดงานประเพณีลอยกระทง... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 386)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556

คุณทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉ... วันที่ 19 ธ.ค. 56 (ดูู 467)