เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
                          ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๖๑ นั้น  บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดเป็นที่สำเร็จสุส่วงด้วยดี  จึงรายงานกิจกรรมดังนี้
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 298