เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: ภาพ กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑
            ตามที่อำเภอพนมพร  ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร   ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นั้น
           บัดนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร   ได้จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้
วันที่ : 14 มิถุนายน 61   View : 159