เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การรณรงค์การป้องกันโรคใข้เลือดออก 61
                      ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพรร่วมกับ  6 หมู่บ้านรณรงค์โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคยุงลายที่ได้รับเชื้อไวรัสแดงกี่จากคนป่วยที่ป่วยโรคไข้เลือดและแพร่ไปสู่คนอื่นๆ คนที่ได้รับเชื้อปัจจุบันไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เท่านั้นแต่สามารถเป็นโรคนี้ได้ทุกช้วงอายุคน และจำระบาดได้ทุกช่วงฤดูกาล แต่จะระบาดหนักช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน นั้น
                     บัดนี้เทศบาลพนมไพรได้รณรงค์กิจกรรมการรณรงค์โรคใข้เลือดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงายเป็นภาพกิจกรรมต่อไปนี้

เทศบาลตำบลพนมไพร
 
 
วันที่ : 20 กรกฎาคม 61   View : 105