เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
                          เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง  ทีปวงชนชาวไทยทุกหมูเหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้องรำลึกในพระมหากรุณรธิคุณ และความจงรักภักดี  ถวายเป็นพระราชาระ  เทศบาลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพรได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกรฎาคม ๒๕๖๑ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคมนั้น  โดยมีการทำบุญตักบาตร ในเวลา ๐๖.๓๐ ณ บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอพนมไพร และปิ่นโตถวายพระสมณศักดิ์ ๑๐ รูป และน้ำปาณะ ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและอื่นๆทีเกี่ยวข้อง ในเวลา ๐๖.๓๐ น.และเวลาภาคค่ำ       จัดเตรียมพลุ  ดอกไม้ไฟ พร้อมเครื่องไทยธรรม  สำหรับช่วงค่ำ จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร สำหรับในช่วงค่ำให้ถวายเคร่่ืองราชสักการะเป็นพุ่มเงิน - พุ่มทอง                     
                           จึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ : 1 สิงหาคม 61   View : 168