เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
                      ตามที่วันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึก  พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล   เนืองในโอกาสมหามงคลฯดังกล่าว
                      ดังนั้น เทศบาลตำบลพนมไพร จึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ : 15 สิงหาคม 61   View : 163