เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑

                          ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่  ๒๗ ได้กำหนดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ  ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร  และโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  ประจำปี ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๒-๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
                         ในการฝึกครั้งนี้ได้เชิญเทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกครั้งนี้ นำทีมโดยนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร(นายทินกร  พันธโคตร)  และงานป้องกันเทศบาลตำบลพนมไพร  
                          เทศบาลตำบลพนมไพรจึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

เทศบาลตำบลพนมไพร

วันที่ : 16 สิงหาคม 61   View : 117