เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม อบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑
             ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร   ร่วมกับโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้จัดอบรมสภาเด็กเทศบาลตำบลพนมไพร  ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นั้น  บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ : 22 สิงหาคม 61   View : 116