เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระในเทศกาลเข้าพรรษา วัดอัพวัน ประจำปี ๒๕๖๑
                     ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์และทำบุญเลี้ยงพระในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปี  ๒๕๖๑  ขึ้น   นับเป้นโอกาสที่ดี ที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ได้มีโอกาสที่ดี  อาทิทำความสะอาดวัด  ทำบุญเลี้ยงพระเพลในเทศกาลเข้าพรรษา  เป็นการสร้างสมเนื้อนาบุญร่วมกัน ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาด  
                     เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมแรกที่วัดป่าอัมพวัน  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  จึงขอรายงานกิจกรรมดังนี้
วันที่ : 24 สิงหาคม 61   View : 122