เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม ทำความสะอาดวัดคุ้มวราราม ( วัดสะอาด ใจบริสุทธิ์ ) ประจำปี ๒๕๖๑
                           ตามที่    เทศบาลตำบลพนมไพร   ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญเลี้ยงพระวัดในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร (วัดสะอาด ใจบริสุทธิ์)  วัดคุ้มวราราม   ในวันที่   ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๑  นั้น  เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
                            จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ : 31 สิงหาคม 61   View : 107