เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม ฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี ๒๕๖๑
                            ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลพนมไพร  ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น เทศบาลตำบลพนมไพร
                             ขอรายงานเป็นภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 


เทศบาลตำบลพนมไพร
 
วันที่ : 10 กันยายน 61   View : 108