เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรม การทำความสะอาดวัดเหนือเกล้ารัตนาราม ประจำปี ๒๕๖๑ (สะอาดวัด สะอาดใจ)
                 ตามที่    เทศบาลตำบลพนมไพร   ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญเลี้ยงพระวัดในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร (สะอาดวัด  สะอาดใจ)  วัดเหนือเกล้ารัตนาราม   ในวันที่   ๖  กันยายน ๒๕๖๑  ครั้งนี้โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำนักเรียนมาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย   ทางเทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
                  จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ : 11 กันยายน 61   View : 133