เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ปลูกผัก ปรับสภาพดิน
เมื่อวันที่  23  กันยายน 2558 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกพืชผักเศรษฐกิจแบบพอเพียง  และปรับปรุงดิน ที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร  ซึ่งมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร เป็นคนขับรถไถพรวนดินปลูกผัก
วันที่ : 24 กันยายน 58   View : 333