เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: วันเด็กแห่งชาติ 2559
                     ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙   ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร  เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี  และมีสุขภาพจิตที่ดีมีกาพัฒนาสติปัญญา  โดยมี นิทรรศการ การออกร้านของสถานศึกษา  เอกชน  และหน่วยงานต่างๆ  ร่วมออกร้าน  และโซนเกมส์ต่างเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กๆ  โดยมีคำขวัญวันเด็ก  ประจำปี  ๒๕๕๙  ว่า  "เด็กดี  หมั่นเพียร  เรียนรู้   สู่อนาคต"
วันที่ : 26 มกราคม 59   View : 257