เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรคนใหม่
              เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙   ยินดีต้อนรับนายอำเภอพนมไพรที่ย้ายมาใหม่ขื่อ  นายเพชรพงษ์  จิวะนนท์  ซึงท่านได้ย้ามาจาก  อำเภอลำปลามาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ : 27 มกราคม 59   View : 582