เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: การแข่งขันกีฬาหน่วยงานพนนมไพรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ พนมไพรเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๙
                ตามทีี่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์  ครั้งที่  ๒๐  พนมไพรเกมส์  ประจำปี  ๒๕๕๙ เพื่อการเข้าร่รวมการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลพนนมไพร  จึงได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแช่งขันกีฬาหนวยงานสัมพันธ์ในครั้งนี้
1. กีฬาวอลยเลย์บอลชาย,หญิง
2. กีฬาเปตองชาย,หญิง
3. กีฬาฟุตซอลอายุ  40 ปีขึ้นไป
4. กีฬาตะกร้อไทย
5. กีฬาเซปักตะกร้อ
6. กีฬาฟุตซอล
วันที่ : 14 มีนาคม 59   View : 329