เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: งานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙
                     ด้วยเทสบาลตำบลพนมไพร  ร่วมกับพี่น้องประชาชนอำเภอพนมไพร ได้จัดงานประเพณีบุญสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๙  ขึ้นในวันที่  ๑๒-๑๓  เมษายน ๒๕๕๙  ณ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง  และบริเวณวัดกลางอุดมเวทย์  เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ยืนนานสืบไป  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  ก่อเจดีย์ทราย รำวงย้อนยุค แห่พระรอบเมือง  และเนาว์ตามจุด  ๔  จุด  เริ่มจาก  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   วัดกลางอุดมเวทย์  ศาลเจ้าปู่ระงึม  ศาลเจ้าปู่เจ้าย่า  และพระเศวตนภาพรรณ
วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 308