เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพกิจกรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเอพนมไพร
          ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพร   ร่วมกับอำเภอพนมไพร  ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร  ประจำปี  2559  ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน  2559  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการถวายสักการะบูชาต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์   ซี่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ  จึงทำให้งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร  มีจำนวนบั้งไฟที่มาจุดมากที่สุดในประเทศก็ว่าได้
         
วันที่ : 14 กรกฎาคม 59   View : 314