เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
      ตามที่อำเภอพนมไพร  ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ   ๘๔  พรรษา ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ดังนี้
วันที่ : 18 สิงหาคม 59   View : 392