เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบรมสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
              ด้วยสำนักพระพระราชวังได้ประกาศ  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบตรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  ลงวันที่  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ดดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเป็นบรมราชานุสรณ์  หรือถวายเป็นพระราชกุศล  ะเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และจังหวัดแจ้งให้ทุกอำเภอ  กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  นั้น  
           อำเภอพนมไพร  เทศบาลตำบลพนมไพรและหน่วยงานต่างๆ  พ่อ  ค้า ประชาชน  ในอำเภอพนมไพร  กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ  ศาลาการเปรียณวัดบ้านชาติ
วันที่ : 27 ธันวาคม 59   View : 153