เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม โครงการร่วมเดินรณรงค์ลดขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙
      ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการลดปริมาณขยะในเขตชุมชน  ณ   สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร  เพื่อเป็นไปตามคณะรัฐมนตรี  แผปนการจัดการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน  จังหวัดสะอาด 
วันที่ : 27 ธันวาคม 59   View : 122