เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพกิจกรรมกีฬาคุ้มพนมไพรสัมพันธ์ 60
                    ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดทำโครงการการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์  ครั้งที่ ๘  ประจำปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่   ๒๒ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร  สนามหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาพนมไพร  และสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรพนมไพร  นั้น
                     ดังนั้น  จึงขอรายงานกิจกรรมงานกีฬาคุ้มพนมไพรสัมพันธ์ ดังนี้
วันที่ : 24 เมษายน 60   View : 98