เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ภาพ กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
                      ดามที่ เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ในวันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐  ได้มีกิจกรรมีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  การก่อเจดีย์ทราย และแห่พระรอบเขตเทศบาล  นั้น
                     บัดนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงานภาพกิจกรรม   ต่างๆ ให้ทราบ
วันที่ : 24 เมษายน 60   View : 115