เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับอำเภอพนมไพร และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพรีของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป
 
วันที่ : 4 กรกฎาคม 60   View : 89