เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม แห่เทียนพรรษ ประจำปี ๒๕๖๐
              ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ตรงกับวันอาสารหบูชา  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
              เมื่อแล้วเสร็จจึอรายงานภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐
           


                                                                                             เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 17 กรกฎาคม 60   View : 58