เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
                       ตามที่  เทศบาลตำบลพนมไพร  จึงได้จัดทำโครงการ  "ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน"  สำหรับผู้ที่สนใจที่มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์    ในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  นั้น  
                      บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้ดำเนินการอบรมผู้ที่สนใจมี
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานนั้น  จึงขอรายงานเป็นภาพการอบรมดังนี้
วันที่ : 22 สิงหาคม 60   View : 50