เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ตักบาตรเทโวโรหณะ ๖๐
             ตามที่   วัดกลางอุดมเวทย์  ได้กำหนดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ   เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐     เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดกลางอุดมเวทย์ นั้น
        
     บัดนี้   เทศบาลตำบลพนมไพร และวัดกลางอุดมเวทย์จึงขอรายงานเป็นภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้
         
วันที่ : 9 ตุลาคม 60   View : 48