เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง ๖๐
              ตามที่ เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดให้มีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นั้น  
       บัดนี้เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงายเป็นรูปภาพ กิจกรรมดังต่อไปนี้


เทศบาลตำบลพนมไพร
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 60   View : 7