เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร
Gallery :: ประชุม การดำเนินการสืบค้นรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ อำเภอพนมไพร
           ตามที่เทศบาลตำบลพนมไพร   จัดประชุมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พนมไพร  แลกเปลี่ยนเรีบนรู้สืบค้นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของอำเภอพนมไพร  ให้คนรุ่นหลังใด้ศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาวพนมไพร  และจะได้จัดทำเป็นหนังสือต่อไป


เทศบาลตำบลพนมไพร

 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 60   View : 9