เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

  กองคลัง  
 
นางยุพา บุญทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)
 

 

นางสาวสุจินดา อุปลีพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง6)
 

นายอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
 
นายฐนพล ทาบัว
เจ้าพนักงานธุรการ 5
View : 510