เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร  
   ถ.สายพนมไพร - อำเภอหนองฮี
      ต.พนมไพร  อ.พนมไพร
         จ.ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์  45140

            โทร 043-591221    e-mail : pnpmuni@hotmail.com
   เว็บไซต์
http://www.pnpmuni.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงานเทศบาลตำบลพนมไพร    
 
View : 210