Get Adobe Flash player

สัญลักษณ์เทศบาล

sk2

hotlinebos

จุดบั้งไฟสิบล้านอำเภอพนมไพร

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 

เข้าสู่ระบบรวมลิงค์ต่างๆ

 

ชำระภาษี

pasee

mahatthaiwww m-culture go th
www m-society go th
www moc go th
www mod go th
www mof go th
www mol go th

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 469236

rutd

QR-Code

สถิติ

bb

header topic
somdes New
image roykatong56
pasee56
56 1Bar Purchad pnp

Bar information pnp

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร

08 มกราคม 2014, 09.07 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลพนมไพร
ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   

งานมหกรรมอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2013, 16.11 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย
                       ขอเชิญท่านพ่อ  แม่พี่น้อง ร่วมในงานมหกรรมอาหาร  ตามโครงการอาหารปลอดภัย  เขตเทศบาลตำบลพนมไพร  ประจำปี  2557   ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556

ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร

16 พฤศจิกายน 2013, 17.08 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมไพร
เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้ง 6 ชุมชน และหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณ สระขี้ลิง

แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี

06 พฤศจิกายน 2013, 10.14 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำชี
ด้วยอำเภอพนมไพรได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำชีอย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า ปัจจุบันมวลน้ำชีที่ไหลมาจาก

การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 16.00 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  59  ปี  และจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  30  กันยายน  2557 

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558

15 ตุลาคม 2013, 15.41 นิตยา ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ  ประจำปี  2558
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG ราคาเดิม

09 ตุลาคม 2013, 14.53 sata555 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับลงทะเบียนซึือก๊าซ LPG  ราคาเดิม
กระทรวงพลังงานแจ้งขยายเวลารับลงทะเบียนซื้อก๊าซ  LPG  ราคาเดิม สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG  ภาคครัวเรือน  ซึ่งมี  2  กลุ่ม 

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

04 ตุลาคม 2013, 15.48 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ตามที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมไพร
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                       เทศบาลตำบลพนมไพร มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น   และการพัฒนาประเทศโดยรวม   ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ   โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนได้  

                     ในการนี้เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2555 - 2557   เสร็จเรียบร้อย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548     ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   รวมทั้งวางเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ   โดยการจัดทำเป็นแผนดำเนินการ ซึ่งแผนพัฒนาสามปีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปีก่อนปีงบประมาณ นั้น

                       เทศบาลตำบลพนมไพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555– 2557) โดยทบทวนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   (พ.ศ. 2555 – 2557)   และรวบรวมรายละเอียดความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดประชาคมท้องถิ่น   เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม   2554     จัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)   เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต่อไป

 


 -ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร
 -คำนำ
 -สารบัญ
 -ส่วนที่ 1
 -ส่วนที่ 2
 -ส่วนที่ 3
 -ส่วนที่ 4
 -ส่วนที่ 5
 -ส่วนที่ 6
 -ยุทธศาสตร์ที่ 1
 -ยุทธศาสตร์ที่ 2
 -ยุทธศาสตร์ที่ 3
 -ยุทธศาสตร์ที่ 4
 -ยุทธศาสตร์ที่ 5
 -ยุทธศาสตร์ที่ 6
 -ยุทธศาสตร์ที่ 7
 -ยุทธศาสตร์ที่ 8

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

adminlocal bar

information2

information

แนะนำผู้บริหาร

bosnok

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

raw1

 

daylynew
kom
ks
manage
mati
siam
thairat


สำรวจความคิดเห็น

ท่านอยากให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

dbd

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

banner clip

banner it

banner mis

 

Ankara Escort istanbul escort antep escort Ankara Escort mersin escort Antalya Escort Ankara Rus Escort escort bayan Ankara escort bayan ankara escort izmit escort bodrum escort Ankara bayan masöz kuşadası escort Eskişehir Escort Ankara escort bayan