หมวดหมู่ : ข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

7 พฤศจิกายน 2022

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติตาม พร...

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง  รายงานการรับ-จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 พฤศจิกายน 2022

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้...

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 สิงหาคม 2022

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัน เสาร์ ที่ 13  เดือน  สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร...

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

796
วันนี้
796
เดือนนี้
201,283
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด