หมวดหมู่ : ข่าวเด่น

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน 2023

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติดอย...

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขออภัยในความไม่สะดวก

27 เมษายน 2023

วันที่ 27 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพนมไพร โดยนายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.ซอยโนตาแหนต...

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

12 เมษายน 2023

เทศบาลตำบลพนมไพร จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และบริเวณวัดกลางอุดมเวทย์ รายละเอียดตามกำหนดการจัดงานประเพณีส...

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน  2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

12 เมษายน 2023

https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/04/28e2cf21-f537-4e99-bebe-1adb978a281e-1.mp4 อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่ว...

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร   วันที่  2 – 4  มิ.ย.2566   ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพนมไพร  ที่แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธา  ความรักสามัคคีของคนอำเภอพนมไพร

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร วันที่ 2 – 4 มิ.ย.2566 ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพนมไพร ที่แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธา ความรักสามัคคีของคนอำเภอพนมไพร

11 เมษายน 2023

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วยคณ...

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

14 มีนาคม 2023

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเมินหรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

17 กุมภาพันธ์ 2023

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลพนมไพร และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อส...

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เมษายน 2022

วันที่ 11 เมษายน 65  นายสุเทพ  พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร  เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน   โดยมี นายทินกร  พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้า...

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

1 มีนาคม 2022

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศ...