ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการกองสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขกวี โดยเริ่มจากแกสัสดี ถึงถนนสีแยกสินธุพงษ์ 2. โครงการกองสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดคุ้ม หมู่ที่ 5 โดยเริ่มจากแยกถนนโพธิสาร ถึงถนนเศวตกุญชร 3. โครงการกองสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเหนือ หมู่ที่ 1 โดยเริ่มจากถนนมนูญประศาสตร์ ถึงถนนโพธิสาร

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

307
วันนี้
18,563
เดือนนี้
63,355
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด