สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565