สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565