สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564