สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564