ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพินิจนนทราษฎร์ ถนนพินิจนนทราษฎร์ หมู่ที่ 3