สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564