ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างซอยสาธารณสุขอำเภอถึงถนนวรกาญจน์ หมู่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างซอยสาธารณสุขอำเภอถึงถนนวรกาญจน์ หมู่ 3

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ไฟล์: IMG_20220428_0002.pdf ขนาด 1,447.00 KB
ดาวน์โหลด