ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูซอยขุณิกากรณ์หมู่ที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูซอยขุณิกากรณ์หมู่ที่ 3

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร
ไฟล์: IMG_20220428_0003.pdf ขนาด 1,370.04 KB
ดาวน์โหลด
2
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูซอยขุณิกากรณ์หมู่ที่ 3
ไฟล์: IMG_20220428_0001.pdf ขนาด 640.97 KB
ดาวน์โหลด