แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างซอยสาธารณสุขอำเภอ ถึงถนนวรกาญจน์ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

348857