การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565